Այսօր: Շաբաթ, 20 Օգոստոսի 2022թ.
Օձունի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 2
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագծեր N Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

ՆԱԽԱԳԻԾ Ն


Զեկ. ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>  ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի18-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 35-րդ հոդվածի` 

1.Հաստատել  Հայաստանի  Հանրապետության  Լոռու  մարզի  Օձուն համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության  Լոռու մարզի Օձուն համայնքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող    տասներորդ օրը:  

Հայաստանի Հանրապետության  Լոռու մարզի Օձուն համայնքի ավագանու անդամներ՝

 

 

                          Կողմ  ( 7 )                                     Դեմ  ( 0 )                                     Ձեռնպահ ( 0 )

 

     Տ.  ԱՂՎԱՆՅԱՆ

     Մ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

     Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ
     Գ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

     Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ

     Ա. ՄՈՍԻՆՅԱՆ

     Ն. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

    

 

 

 

 

ՕՁՈՒՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                     Ա.  ՏԻՏԱՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

ՀՀԼոռումարզիՕձունհամայնքիավագանու

«23»  փետրվարի 2022 թվականի N  5-Նորոշման

 

 

 

1.   ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

Օձուն համայնքի բյուջեն 2021 թվականին փաստացի կազմել է 422 միլիոն 179 հազար 832դրամ , ընդ  որում սեփական եկամուտները կազմել են 64 միլիոն 734հազար 255 դրամ, որից հարկերը և տուրքերը կազմել են 48 միլիոն 251 հազար 290 ՀՀդրամ, տարեվերջի ազատ մնացորդը կազմել է 66 346 788դրամ

 

     1.  Սեփական եկամուտների մեջ հողի հարկի տարեկան հաշվարկի պլանային չափը կազմել է 30 միլիոն 205 հազար100 դրամ, փաստացի կատարվել է 22 մլն 934 հազար 458, այսինքն՝ 75,93 տոկոս:

     2.   Փոխադրամիջոցների համար գույքահարկ նախատեսվել է 29 միլիոն 87 հազար  դրամ  ,փաստացի կատարվել՝  24 միլիոն 25 հազար 832 ,կատարողականը`  102,3 տոկոս:  

   3. Հողի վարձակալության վճարները նախատեսվել են 7միլիոն 500 հազար դրամ, փաստացի կատարվել  է 6 միլիոն 533 հազար 135 կատարողականը` 87,11տոկոս:

4. Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքերը նախատեսվել են  4 միլիոն դրամ ,    փաստացի կատարվել է 5 միլիոն 396 հազար 360 կատարողականը` 134,91 տոկոս

5 . Աղբահանության վճարների հավաքագրումը նախատեսված  4մլն 500 հազար դրամի փոխարեն կազմել է 1մլն 796 հազար 30 դրամ, այս ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ ցածր է, և կազմում է նախատեսվածի 39,91տոկոսը, ինչը ենթադրում է, որ մեր աշխատանքները և ձեր պատրաստակամությունը բավարար չեն հավաքագրումները պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար, թեպետ քիչ չեն բնակչության շրջանում 2018-2021թ-ի ընթացքում կատարված իրազեկման և բացատրական աշխատանքները: Նախատեսվում է ընթացիկ տարում աղբահանության վճարի հավաքագրման ցուցանիշը հասցնել 100 տոկոսի:

6.Պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսվել են 321 միլիոն 520 հազար 421 դրամ, փաստացի ստացվել է 315 միլիոն 674 հազար 780 դրամ և կազմում է նախատեսվածի 98,18 տոկոսը,:

7. Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրամադրված դոտացիան կազմել է 215 միլիոն 781 հազար 100 դրամ,  փաստացի ստացվել է 215 միլիոն 721 հազար 100 դրամ և կազմում է նախատեսվածի 99,97տոկոսը,:

8. Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումները` Կառավարության տրամադրած պետական սուբվենցիաները նախատեսվել 105 միլիոն 739 հազար 321դրամ, փաստացի կազմել է 95 միլիոն 627 հազար 300 դրամ կազմում է նախատեսվածի 90,44տոկոսը

Ինչպես տեսնում ենք ունենք սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների անկում, որը ինչ-որ չափով կապված է կորոնավիրուսով պայմանավորված մարդկանց վճարունակության անկման, նաև որոշ դեպքերում բնակիչների անբարեխղճության հետ:

Այսքանը ընդհանրական բյուջեի եկամտային հատվածի  մասին, իսկ ծախսային հատվածում ունենք հետևյալ պատկերը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարմանվերաբերյալ

(01/01/21 - 30/12/21թ. ժամանակահատվածիհամար)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկանճշտվածպլան

 

Փաստացի

 

 

 

 

Տողի

 

Ընդամենը 

   

 

 

այդթվում

 

 

NN

Եկամտատեսակները

 

վարչական

ֆոնդային

ընդամենը

վարչական

Ֆոնդայինբյուջե

%

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐայդթվում՛

397 852 521

292 113 200,00

119 818 721

380 409 035

 

281 278 255

 

113 210 180

95,61

 

 

1.ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔԵՐայդթվում`

60 332 100

60 332 100

0

48 251290

 

48 251 290,00

 

0

79,98

 

 

1.1 Գույքայինհարկերանշարժգույքիցայդթվում`

30 205 100

30 205 100

 

22 934 458

22 934 458

0

75,92

 

 

Գույքահարկհամայնքներիվարչականտարածքներումգտնվողշենքերիևշինություններիհամար

718 100.00

718 100.00

 

47 235

47 235

 

0

 

 

 

Հողիհարկհամայնքներիվարչականտարածքներումգտնվողհողիհամար

29 487 000,00

29 487 000,00

 

22 897 220.00

22 897 220.00

0

77,65

 

 

 1.2 Գույքայինհարկերայլգույքիցայդթվում`

29 087 000,00

29 087 000,00

 

24 025 832,00

24 025 832,00

 

0

82,60

 

 

Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար

29 087 000,00

29 087 000,00

 

24 025 832,00

24 025 832,00

 

0

 

 

 

1.3 Ապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճարներայդթվում`

       

 

   

 

 

Տեղականտուրքերայդթվում`

1 040 000

1 040,00

 

1 291 000

1 291 000

 

0

124.13

 

 

ա) Համայնքիտարածքումնորշենքերի, շինությունների (ներառյալոչհիմնական)  շինարարության (տեղադրման) թույլտվությանհամար

50 000

50 000

 

295 000

295 000

 

0

 

 

 

բՀամայնքիտարածքումոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիվաճառքի, իսկհանրայինսննդիօբյեկտներում` ոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիիրացմանթույլտվությանհամար

790 000

790 000

 

796 000

796 000

 

0

100.75

 

 

գ) Համայնքիտարածքումհեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերիմանրածախառևտրիկետերումհեղուկվառելիքիև (կամ) սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերիևտեխնիկականհեղուկներիվաճառքիթույլտվությանհամար

200 000

200 000

 

200 000

200 000

 

 

100.0

 

 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐայդթվում`

321 520 420

215 781 100

105 739 321

315 674 780

216 544 000

 

99 130 780

98.18

 

 

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլմակարդակներից որից`

215 781 100

215 781 100

 

216 544 000

216 544 000

 

 

100.35

 

 

ա) Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ

215 781 100

215 781 100

 

215 721 100

 

215 721 100

 

 

99.97

 

 

բ) Պետականբյուջեիցտրամադրվողայլդոտացիաներայդթվում`

       

 

   

 

 

գ) Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ)

105 739 320

0

105 739 320

95 627 300

0

95 627 300

90.44

 

 

 2.6 Կապիտալներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ստացվածկառավարմանայլմակարդակներիցայդթվում`

105 739 320

0

105 739 320

95 627 300

0

95 627 300

 

 

 

3. ԱՅԼԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐայդթվում`

16 000 000

16 000 000

14 079 400

16 482 965

16 482 965

 

14 079 400

103.01

 

 

3.3 Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներայդթվում`

11 500 000

11 500 000

 

11 929 498

11 929 498

 

0

103.73

 

 

Համայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվարձավճարներ

7 500 000

7 500 000

 

6 533 135

6 533 135

 

87.11

 

 

Այլգույքիվարձակալություն

4 000 000

4 000 000

 

5 396 363

5 396 363

 

134.91

 

 

3.5 Վարչականգանձումներայդթվում`

4 500 000

4 500 000

 

4 077 380

4 077 380

 

90.61

 

 

Տեղական վճարներ,որից

4 500 000

4 500 000

 

2  065 530

 

2  065 530

 

 

45,90

 

 

աղբահանություն

4 500 000

4 500 000

 

1 796 039

1 796 039

 

39.91

 

 

Այլ տեղական վճարներ

     

269 500

269 500

   

 

 

Ինքնակամի օրինականացման վճարներ

     

2 011 850

2 011 850

   

 

 

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր

   

14 079 400

14 079 400

 

14 079 400

 

 

 

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված համայնքի բյուջե մուտքագրված այլ եկամուտներ

     

476 067

476 067

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքի բյուջեի ծախսերի կատարման   վերաբերյալ

 

 

(01/01/21 - 30/12/21թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Տարեկանճշտվածպլան

 

 

Փաստացի

 

 

 

Բյուջետայինծախսերիգործառականդասակարգմանբաժինների, խմբերիևդասերիանվանումները

Ընդամենը

այդթվում

 

Ընդամենը

այդթվում

 

%

 

(ս.10+ ս11)

վարչականբյուջե

ֆոնդայինբյուջե

(ս.13+ ս14)

վարչականբյուջե

ֆոնդայինբյուջե

 

2

9

10

11

12

13

14

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾԱԽՍԵՐ

464,199,309

292,113,200

186,165,509

422,179,832

257,531,516

178,727,716

90,95

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԲՆՈՒՅԹԻՀԱՆՐԱՅԻՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

111,782,419

95,649,280

16,133,139

106,712,383

91,760,699

14,951,684

95,46

Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ, պետականկառավարում, ֆինանսականևհարկաբյուջետայինհարաբերություններ, արտաքինհարաբերություններ

98,749,960

93,949,280

4,800,680

94,525,399

90,228,899

4,296,500

95,72

Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ,պետականկառավարում

98,749,960

93,949,280

4,800,680

94,525,399

90,228,899

4,296,500

95,72

Ընդհանուրբնույթիծառայություններ

600,000

600,000

0

487,000

487,000

0

81,16

Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ

12,432,459

1,100,000

11,332,459

11,699,184

1,044,000

10,655,184

73,33

Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ/այլդասերիչպատկանող/

12,432,459

1,100,000

11,332,459

11,699,184

1,044,000

10,655,184

73,33

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

63,143,256

7,032,720

56,110,536

59,639,995

7,014,420

52,625,575

94,45

ճանապարհայինտրանսպորտ

82,963,856

5,232,720

77,731,136

81,852,106

5,232,720

76,619,386

98,66

Տնտեսականհարաբերություններ (այլդասերինչպատկանող)

-21,120,600

500,000

-21,620,600

-23,512,111

481,700

-23,993,811

111,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղբահանում

10,000,000

10,000,000

0

9,981,023

9,981,023

0

99,81

Շրջակամիջավայրիպաշտպանություն (այլդասերինչպատկանող)z

22,443,100

0

22,443,100

20,319,723

0

20,319,723

90,54

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԵՎԿՈՄՈՒՆԱԼԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող3610+տող3620+տող3630+տող3640+տող3650+տող3660)

53. 268 .800

 

33 .900.000

 

19. 368. 800

 

52. 863. 659

 

33 494 859

 

19 368 800

 

99.24

Փողոցային լուսավորություն

53. 268 .800

 

33 .900.000

 

19. 368. 800

 

52. 863. 659

 

33 494 859

 

19 368 800

 

99.24

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԵՎԿՐՈՆ (տող2810+տող2820+տող2830+տող2840+տող2850+տող2860)

92 909 934

22 000 000

70 909 934

92 284 256

21 374 322,20

70 909 934

99,32

որից`

           

 

Գրադարաններ

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

6 500 000

0

100

Թանգարաններևցուցասրահներ

           

 

Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ

92 809 934

21 900 000

70 909 934

92 184 256

21 274 322

70 909 934

99,32

Այլմշակութայինկազմակերպություններ

 

 

 

 

 

 

 

Կրոնականևհասարակականայլծառայություններ

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

100

Հանգստի, մշակույթիևկրոնիգծովհետազոտականևնախագծայինաշխատանքներ

           

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող2910+տող2920+տող2930+տող2940+տող2950+տող2960+տող2970+տող2980)

83 170 000

81 970 000

1 200 000

77 418 792

76 866 792

552 000

93,08

որից`

           

 

Նախադպրոցականկրթություն

46 000 000

45 000 000

1 000 000

42 885 000

42 333 000

552 000

92,28

 Միջնակարգ ընդհանուրկրթություն

2 570 000

 

2 570 000

 

0

2 562 330

 

2 562 330

 

0

99,7

Բարձրագույնմասնագիտականկրթություն

6 000 000

6 000 000

0

4 499 900

4 499 900

0

75,0

Արտադպրոցականդաստիարակություն

28 200 000

28 000 000

200,000

27 086 000

27 086 000

0

96,05

Կրթությանըտրամադրվողօժանդակծառայություններ

400 000

400 000

0

385 562

385 562

0

96,39

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3 400 000

3 400 000

0

2 960 000

2 960 000

0

87,06

որից`

           

 

Ընտանիքիանդամներևզավակներ

900 000

900 000

0

780 000

780 000

0

86,67

Սոցիալականհատուկարտոնություններ (այլդասերինչպատկանող)

2 500 000

2 500 00

0

2 180 000

2 180 000

0

87,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Աշխատակազմի պահպանմանծախսը կազմել է 94 միլիոն 525 հազար   399     ՀՀ դրամ  ,

 

 

 

 

 

 

 

2.   Հողի հարկի, գույքահարկի բազաների և ՀԿՏՀ կայքերի, ՀԾ հաշվապահական ծրագրի սպասարկման նպատակով ծախսվել է 573 հազար 800 ՀՀ դրամ:   

3, Անասնաբուժների  վարձատրության ծախսը կազմել է 1 միլիոն 300 հազար ՀՀ դրամ:

4.Հակակարկտային կայանների սպասարկման և գազիբալոնների իցքավորման նպատակով ծախսվել է 481 հազար 700 ՀՀդրամ:

5.  Աղբահանության փաստացի ծախսը կազմել է 9 միլիոն 981 հազար 23 դրամ:

6.  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն բնագավառում ծախսը կազմել է 92 միլիոն 284 հազար 256դրամ, որից

6,1.Մարզաառողջարանային կենտրոնի կառուցման նպատակով՝ 68 միլիոն 522 հազար 500 ՀՀ դրամ

 6,2 Մշակույթի տների և գրադարանների պահպանման համար  6 միլիոն 500 հազար դրամ,

6,3 Արևային էներգիայի պանելների տեղադրման համար 8 միլիոն ՀՀ դրամ

6,4 Ֆուտբոլի դաշտի համայնքի  ներդրում 2 միլիոն ՀՀդրամ

6,5 Լոռու տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի ներդրում 500 հազար ՀՀ դրամ

6,6 Մշակույթի տան և գրադարանային համակարգի պահպանման և մշակութային միջոցառումների կազմակերպման համար 13 միլիոն 261 հազար 756 ՀՀ դրամ

7 .  Կրթության բնագավառին հատկացվել է 77 միլիոն 418 հազար 791 դրամ , այդ թվում`

7,1 մանկապարտեզներին՝ 42 միլիոն 885 հազար դրամ,

7,2  արվեստի դպրոցի պահպանմանը՝ 27 միլիոն 86 հազար դրամ , 

7,3  դպրոցների դասագրքերի վճարի  համար ՝  2 միլիոն 562 հազար 330դրամ

7,4,բարձրագույն կրթությանը օժանդակություն  4 միլիոն 499 հազար 900դրամ

7,5 երեխաների տեղափոխմանը՝ 385 հազար 560 ՀՀ դրամ

8. Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվել է  2 միլիոն 960 հազար դրամ` համայնքի սոցիալապես անապահով խավի,

 նորածիններին 780 հազար դրամ:

 

2.Շինարարություն

 

 Օձուն խոշորացված համայնքի 2018-2022 թթ զարգացման ծրագրում ընտրվել է ռազմավարություն համայնքում ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված աշխատանքների ուղղությամբ, ինչն իր հերթին կնպաստի տնտեսության, այդ թվում`  տուրիզմի զարգացմանը:  Սկսած 2018թ-ից Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը համայնքներին հնարավորություն է տալիս համաֆինանսավորվող սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնել: Օգտվելով այդ հնարավորությունից՝ համայնքը 2018-2021 թվականներին իրականացրել է նաև հետագա տարիների համար նախատեսված աշխատանքներ: 2021 թ-ին Օձուն համայնքը ներկայացրել է  4 սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնց նախնական արժեքը շուրջ 200մլն դրամ է եղել: 2018-2021թ-ի ընթացքում  կատարվել են 200 միլիոն դրամ արժողությամբ ճանապարհաշինական աշխատանքներ, ընթացիկ տարում նախատեսվում է իրականացնել ևս 130 միլիոն դրամի ճանապարհների հիմնանորոգման  աշխատանքներ` տուֆով սալարկմամբ և ասֆալտապատմամբ:

 Հաշվետու 2021թ-ի ընթացքում մեկնարկել են Օձուն համայնքի Օձուն բնակավայրում մարզաառողջարանային կենտրոնի կառուցման աշխատանքները, որոնք կշարունակվեն 2022թ-ին, ծրագրի արժեքը գերազանցում է 190 միլիոն դրամը,  1-ին էտապով նախատեսված շուրջ 115 միլիոն դրամի աշխատանքների մեծ մասն իրականացվել է , նախատեսվում է ավարտել ամռանը , իսկ երկրորդ էտապը ` մինչև տարեվերջ, այս ծրագիրն աննախադեպ է, իր ծավալով և արժեքային իմաստով, համայնքը վերջապես կունենա մարզական, ֆիզիկական առողջության վերականգնողական կենտրոն: 1-ին հարկում նախատեսվում է  բուժկետ, մարզադահլիճ, վերականգնողական կենտրոնի դահլիճ, սակավաշարժ անձանց համար առանձնացված հանդերձարաններ` իրենց համապատասխան սանհանգույցներով և ցնցուղարաններով:  2-րդ հարկում նախատեսված է.  մարմնամարզարանի դահլիճ,սպասասրահ և առանձնացված հանդերձարաններ իրենց սանհանգույցներով և ցնցուղարաններով: Ծրագրի երկու փուլերն էլ նախատեսվում են իրականացվել պետական սուբվենցիայի համաֆինանսավորման միջոցով: 2021թ-ին նախատեսվել է ծրագրի պետական համաֆինանսավորում 40 տոկոս, 2022 թ-ին ծրագրի հաստատվելու դեպքում, նախատեսվում է 45 տոկոս;

2021թ-ին , ինչպես և նախորդ տարիներին իրականացվել են ճանապարհների հիմնանորոգման , ինչպես նաև ընթացիկ պահպանման աշխատանքներ; Օձուն բնակավայրում սուբվենցիոն ծրագրով ասֆալտապատվել  է 9-րդ փողոցը ` 950գծմ երկարությամբ : Գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի արժեքը 44միլիոն 250 հազար դրամ է: Համայնքի համաֆինանսավորման չափը 65 տոկոս է` 28 միլիոն 762 հազար 500 դրամ: Այգեհատ բնակավայրում իրականացվել են 15 586 908 դրամի տուֆով սալարկման աշխատանքներ `  թիվ  6 փողոցում, սալարկվել է 1700քառ մ տարածք: Համայնքի ֆինանսավորման մասնաբաժինը 40 տոկոս է կազմել:

2021թ-ի ընթացքում ասֆալտապատ փողոցներ ընթացիկ պահպանման նպատակով կատարվել են նաև  Օձուն համայնքի  փողոցների փոսային  նորոգման  աշխատանքներ `   5 232 720 դրամ:

Համայնքի Օձուն, Արևածագ, Այգեհատ, Ծաթեր բնակավայրերում իրականացվել են 11 850 000դրամի լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքներ, տեղադրվել են 81 լեդ 40Վատ հզորությամբ լուսատուներ: Լուսավորության համակարգերի շարունակական ընդլայնման հետ կապված խնդիր ունեինք նաև այլընտրանքային  էներգիա ստանալ, Հագվի բնակավայրում տեղադրվել են ընդհանուր 25 ԿՎՏ ժամ դրվածքային հզորությամբ ֆոտովոլտային պանելներ:

2021թ-ին ավարտվել են նաև Եվրոպայի խորհրդի դրամաշնորհային ծրագրով , համայնքի և Կառավարության համաֆինանսավորմամբ, դեռևս 2020թ-ին սկսած այս դահլիճի վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման աշխատանքները: Վերանորոգումը կատարվել է 2020թ-ին , իսկ 2021թ-ին ձեռք են բերվել պրոեկտոր` էկրանով,  խորհրդակցությունների սեղան , աթոռներ և ամբիոն:

 

 

3. Կոմունալ տնտեսություն

2021թի ընթացքում, ինչպես նախորդ տարիներին ,       կատարվել է կանոնավոր աղբահանություն խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերում: Աշխատանքները իրականացվել են « Օձունի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Չնայած այն հանգամանքին , որ բացի աղբահանությունը, մաքրվել են նաև շատ դժվարամատչելի տարածքներ, փակվել են հին աղբավայրեր, բայց դեռևս հաճախակի ենք հանդիպում չնախատեսված վայրերում աղբակույտերի առաջացման խնդրին, ինչը հարիր չէ մեր համայնքին: Սա խնդիր է , որն ազդում է մեր համայնքի հեղինակության և գրավչության վրա  : 

Սկսած 2018թ.-ի հունվարի 1-ից Կառավարության պահանջով և համայնքի ավագանու որոշմամբ աղբահանությունը իրականացվում է մասնակի փոխհատուցմամբ` սահմանվել է վճար ֆիզիկական և իրավաբանականան աձանց համար: Այս մշակույթը ևս զարգացնելու կարիք ունի: Յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձի համար նախատեսվում է ամսական 100 դրամ աղբահանության ծառայության վճար, ինչի հավաքագրումը շարունակվում է մնալ ցածր կատարողականով:  Համայնքի կոմունալ տնտեսության զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի և ավտոգրեյդերի ձեռքբերումը: Աշխատանքները , որոնք կապված էին տեխնիկայի վարձակալության հետ կապված մեծ ծախսերի հետ, հիմա հնարավոր դարձավ իրականացնել համայնքի միջոցներով:

Շնորհիվ  կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի   համայնքը այժմ իր միջոցներով կարողանում է իրականացնել սելավատարների մաքրման, գրունտային ճանապարհների հարթեցման, ջրագծերի նորոգման /փոխարինման/ աշխատանքներ` համայնքի բնակավայրերում ըստ անհրաժեշտության: Այս աշխատանքների իրականացման նպատակով համայնքի բյուջեից 2021թ-ին ծախսվել է 3,7 միլիոն դրամ:

       

 

 

 

4. Գյուղատնտեսություն  

        2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Օձուն խոշորացված համայնքում առկա են խոշոր եղջերավոր անասուններ` 4933 գլուխ, մանր եղջերավորներ` 1648, ձիեր ` 190, խոզեր` 1458, թռչուններ` 8418 թև; Մշակվել են հացահատիկային կուլտուրաներ` այդ թվում ցորեն 715 հա, եգիպտացորեն 107 հա, արևածաղիկ 6 հա : Կարտոֆիլի ցանքսը կատարվել է 228 հա-ի վրա, միջին բերքատվությունը մինչև 18 տոննա: Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ մշակվել են 660 հա, հատիկաըդեղեն 105 հա, բազմամյաբույսեր 17 հա, կերային մշակաբույսեր `92 հա, ազնվամորի` 24  հա, ծխախոտ` 1 հա:

Պետական աջակցությամբ 2021թ-ին համայնքին տրամադրվել է 400 պարկ ազոտական պարարտանյութ` 7000 դրամով և վարսակ:

 

 

 

 

5. Մշակույթի և սպորտի ոլորտ

        Պետք է արձանագրել, որ կորոնավիրուսով կապված սահմանափակումները որոշակի  պասիվացրին մշակութային կյանքը ինչպես ամբողջ երկրում , այնպես էլ մեր համայնքում: Բայց համայնքում շարունակում են գրոծել արվեստի դպրոցը և մշակույթի տունը` իրենց բազմաթիվ խմբերով:

Օձունի Մանկական արվեստի դպրոցում սովորում են 136 աշակերտներ, գործում են երաժշտական տարբեր գործիքների` դաշնամուրի, ջութակի,ժողգործիքների, ժողովրդական երգի ևն կարչության դասարաններ:

Օձունի Մշակույթի տանը գործում են թատերական, պարի, կարատեի, ձեռագործ աշխատանքների խմբակներ: Գործող խմբակներն ունեն բավարար պայմաններ, ինչի արդյունքում մենք ամեն տարի արձանագրում ենք տարբեր խմբակներ հաճախող երեխաների թվի աճ:

 

 

 

 

6. Տուրիզմ և արտաքին կապեր

Ամեն տարի համայնքի կողմից աշխատանքներ են տարվում ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, ինչը միտված է նաև տուրիզմի և տնտեսության այլ ոլորտներում ներդրումների համար համայնքը գրավիչ դարձնելուն: Համայնքի բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքը, կլիմայական պայմանները, պատմամշակութային արժեքների առկայությունը, հյուրանոցի և հյուրատների առկայությունը, ենթակառուցվածքների առկայությունը, ինչու չէ` ներկայիս մասամբ բարեկարգ վիճակը,ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ տուրիզմի տարբեր ճյուղերի զարգացման համար: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում համայնքիմաքրությանն ուղղված միջոցառումներին: Վերջին տարիներին նպատվում է ներքին զբոսաշրջության աճի տենդենց: Համայնքը համագործակցում է այն բոլոր կառույցների հետ, որոնք աշխատանքներ են կատարում տարբեր բնակավայրերումտուրիզմի զագացման հնարավորություններիո ւսումնասիրման ուղղությամբ: 

Համայնքում հաջողությամբ գործում և զարգանում է հյուրատնայինբիզնեսը: Ընդհանրապեսզ բոսաշրջային բիզնեսը համայնքում զարգացնելու համար ունենքբավարար հնարավորություններ` աշխարհագրական նպաստավոր դիրք, բնակլիմայական մեղմ պայմաններ, պատմամշակութային հուշարձաններ, ասֆալտապատ, լուսավոր փողոցներ: Պետք է նշեմ , որ համայնքի պատմամշակութային արժեքները աշխարհին վերջին տասնամյակում ավելի ճանաչելի են դարձրել մեր հոգևոր  հովիվները:

 

 

 

 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՆԱԻՐԱ ՏԻՏԱՆՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 6 փող., 10շ
077749998
odzun.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner